Tyčová chmelnice

Vystavění tyčové chmelnice v Kolešovicích předcházely četné diskuse a otázky. Šlo zejména o výběr pokud možno co nejvhodnějšího pozemku pro umístění chmelnice a hledaly se také informace a svědectví, jak se taková tyčovka zakládala, jak se o chmel pnoucí na dřevěných, převážně smrkových tyčích pečovalo a jak se chmel vypěstovaný na tyčovce česal.

To se psal rok 2011 a tyčová chmelnice se objevila jako jeden z výstupů v projektu spolupráce Posázaví o. p. s. a Rakovnicko o. p. s. s názvem "Pivo, chmel, slad - to mám rád!".

Než byla zahájena realizace zmíněného projektu spolupráce, došlo v případě tyčové chmelnice ke změně jejího umístění. Nutno dodat, že plocha, na které se dnes tyčovka nachází, je nesporně lepší než to původní u břehů Kolešovického potoka. Zejména od května do dočesné tvoří tyčovka dominantu dolní kolešovické návsi a velmi stylovou kulisu poskytuje chmelnici i starobylá sušárna chmele, která se nachází v její bezprostřední blízkosti.

Jakmile byl pozemek pro tyčovku vybrán a shodli se na něm všichni partneři projektu, proběhla nejdříve úprava celé plochy včetně hluboké orby. Proveden byl rovněž rozbor půdy. Ten dopadl velmi dobře a na budoucím záhonu pak bylo záhy vytyčeno celkem 9 řad po 17 sazenicích ve sponu 120 centimetrů. Celkem tak tyčovou chmelnici tvoří 153 chmelových sádí, které byly vysázeny na začátku listopadu 2011.

Mezitím co sazenice přečkávaly pod vrstvou propracované zeminy první zimu, byly v panském lese za zámeckým parkem káceny patnáctileté smrky na chmelové tyče. Z probírky byl vybrán potřebný počet stromů, které byly postupně sváženy k odvětvevní a oloupání od kůry. Nakonec byly tyče zaříznuty na délku necelých sedmi metrů.

Jakmile se v záhonu začaly objevovat první výhony chmele bylo nezbytné začít s vrtáním děr a stavěním tyčí. To se za přispění místních podařilo stihnout během jediného víkendu. Jakmile se réva začala přibližovat k patkám chmelových tyčí nastal čas zavádění, pravidelného hnojení a ošetřování proti škůdcům a chorobám.

První úroda na tyčovce vypadala od začátku velmi nadějně. Špatně se ujaly jen tři sazenice. Přišlo však nezvykle dlouhé sucho, které od konce července do konce srpna poznamenalo větší počet chmelových štoků. Přesto však bylo při dočesné, která proběhla 8. září 2012, co česat. Na první ruční česání se kolešovičtí sešli v hojném počtu. Dorazili i přespolní a starci na chmelu ze vzdálenějších míst, hrála muzika, bylo dobré jídlo a čepovalo se výborné pivo.

Na tyčové chmelnici je vysázen žatecký poloraný červeňák, který byl dodán z Chmelařského institutu ve Stekníku. Tyčová chmelnice je dílem, které vzniklo díky iniciativě Rakovnicko o. p. s. ve spolupráci s obyvateli Kolešovic a za podpory Obce Kolešovice. Významnou měrou se na pěstování chmele na tyčové chmelnici podílí společnost Rakochmel.