Sušárna Kolešovice, o. s.

Občanské sdružení Sušárna Kolešovice bylo založeno obyvateli obce Kolešovice za účelem interpretace tradičního chmelařství a řemeslného vaření piva jako místního dědictví na území Žatecké chmelařské oblasti.

Hlavní činností sdružení je pěstování chmele na tyčové chmelnici a muzejní provoz historické sušárny chmele v obci Kolešovice. S těmito činnostmi pak úzce souvisí výchovná, vzdělávací a osvětová činnost pro členy sdružení a veřejnost vztahující se k tradičnímu pěstování a zpracování chmele, řemeslného vaření piva, nalézání a podpora nových možností využití chmelařství a pivovarnictví jako místního dědictví a v neposlední řadě také vydavatelská a publikační činnost, poskytování informací, prezentace na webových stránkách zejména v souvislosti s interpretací chmelařství a pivovarnictví jako místního dědictví.

Mezi další aktivity sdružení také patří podpora rozvoje aktivit a služeb v oblasti turistiky a cestovního ruchu v turistické destinaci Křivoklátsko a Rakovnicko a spolupráce s partnerskými sdruženími, firmami i jedinci v rámci Česka i zahraničí.

Naše začátky

Počátky našich prvních kroků k vytváření interpretace chmelařství jako místního dědictví obce Kolešovice, Kraje chmele a turistické oblasti Křivoklátsko a Rakovnicko je možné datovat srpnem 2007. Tehdy se necelá desítka nás jako pamětníků na ruční česání chmele sešla na farmě Jiřího a Evy Kutílkových v Přílepích a uskutečnila na tamější chmelnici první nostalgické ruční česání chmele. Bylo to téměř 25 let po tom, co z našich chmelnic navždy odešli starci na chmelu a česání chmele se přesunulo do chmelařských středisek na strojní česačky. Pak se zrodil nápad zřídit v Kolešovicích tyčovou chmelnici a obnovit historickou sušárnu chmele.