Řez chmele

04.02.2013 08:18

Nezbytný řez chmelových babek bude prováděn na tyčové chmelnici v týdnu od 22. do 26. dubna 2013.