Projekt Sušárna chmele

25.01.2013 10:48

Dnešního dne byla dokončena projektová dokumentace obnovy starobylé sušárny chmele v Kolešovicích.

Projektovou dokumentaci předáme k vyjádření hasičům a hygienické službě, pak bude se všemi stanovisky předána stavebnímu úřadu k vydání stavebního povolení na stavební úpravy, udržovací práce a stavbu přístřešku pro sušiče chmele. Po vydání stavebního povolení a zpracování položkového rozpočtu budou započaty práce na žádosti o dotaci prostřednictvím Strategického plánu Leader Místní akční skupiny Rakovnicko.

Zpracovatelem projektové dokumentace sušárny chmele je stavební kancelář Ing. Karla Endyše z Rakovníka. Položkový rozpočet sestavuje paní Lenka Jandová z Rakovníka.