Sušárna v roce 1900

25.01.2013 12:00

Ke stavbě sušárny chmele u č. p. 50 v Kolešovicích se dochovaly výkresy a spisy z roku 1900. Od té doby stavba sušárny doznala další podstatné změny ještě před začátkem II. světové války a odsunu německého obyvatelstva z obce Kolešovice. Z přestavby sušárny se bohužel žádná dokumentace nedochovala, takže i z tohoto důvodu bylo provedeno detailní zaměření skutečného stavu sušárny, který byl následně podkladem pro zpracování projektové dokumentace obnovy této industriální památky z počátku 20. století.